Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

27 mars, 2024

Kilenkrysset genomför en imponerande markförsäljning, ca 200 000 kvm detaljplanerad mark inom Nykvarn- och Staffanstorps Kommun

Kilenkrysset genomför en imponerande markförsäljning, ca 200 000 kvm detaljplanerad mark inom Nykvarn- och Staffanstorps Kommun

Kilenkrysset genomför en imponerande markförsäljning, 200 000 kvm detaljplanerad mark för logistikbyggnation. Köpare är den europeiska logistikfastighetsaktören Logicor, som i och med köpet ytterligare stärker sin närvaro i Norden. Priset för affären har inte offentliggjorts.

Försäljningen innefattar fastigheterna Krummeltorp 1:2, 107 000 kvm, Nykvarns kommun och Kronoslätt 1:7, 88 000 kvm, Staffanstorps kommun, båda tillsammans planlagda för nästan 110 000 kvm logistikbyggnation.

-Markförsäljningen vi nu genomför med Logicor skall ses som en imponerande affär, både gällande markens stora omfattning, och det faktum att vi lyckats få fram detaljplanerad mark, trots större utmaningar under detaljplaneprocessens gång. Det är med stolthet och glädje vi nu överlämnar vidare etablering inom två mycket attraktiva kommuner till Logicor, säger Jan Persson vd, ägare och styrelseordförande, Kilenkrysset.

Kilenkrysset genomför en imponerande markförsäljning, ca 200 000 kvm detaljplanerad mark inom Nykvarn- och Staffanstorps Kommun 1
Från vänster: Frida Gullstrand, Advokatfirman Glimstedt, Ove Nilsson, Kilenkrysset, Jan Persson, Kilenkrysset, Claes Virgin, Angermann, Christoffer Walljaeger, Logicor, Teresa Villegas, Logicor och Andy Li, Roschier Advokatbyrå, i samband med signeringen.

Fastigheten i Nykvarn på 107 000 kvm med möjlighet att utveckla upp till 66 000 kvm uthyrbar yta, ligger i en av Stockholmsregionens mest strategiska logistiknav. Nykvarn beläget väster om Södertälje, med närhet till viktiga transportleder såsom E20 västerut, väg 55 med nord- och sydgående anslutningar samt med E4 och Södertälje hamn.

Fastigheten i Staffanstorp, Malmö på 88 000 kvm, planeras cirka 45 000 kvm uthyrbar yta. Marken är i nära anslutning till E6, en av Sveriges viktiga transportleder som förbinder Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn, samt nära till E22 som kopplar samman Malmö med Norrköping och norra Sverige.

Byggnationen planeras starta i början av 2025, och målet är att certifiera byggnaderna enligt BREEAM Excellent.

-Vi är mycket glada över förvärvet av dessa två tomter i utmärkta lägen som ligger nära storstadsregioner och viktiga transportleder. Vi ser fram emot att utveckla dem i nära samarbete med våra framtida kunder, säger Christoffer Walljaeger, Director Asset Management, Logicor Sverige.

Roschier Advokatbyrå var Logicors juridiska rådgivare. Advokatfirman Glimstedt har bistått Kilenkrysset med legal rådgivning genom hela transaktionen, med delägaren och advokaten Frida Gullstrand som ansvarig för Glimstedts team. Angermann har bistått Kilenkrysset som försäljningsrådgivare.

För mer information vänligen kontakta:

Jan Persson, vd, ägare och styrelseordförande, Kilenkrysset
E-post: jan.persson@kilenkrysset.se
Telefon: (+46) 70- 766 54 04

Christoffer Walljaeger, Director Asset Management, Logicor Sverige
E-post: christoffer.walljaeger@logicor.eu
Telefon: (+46) 70- 268 42 56

Logicor äger för närvarande 1,1 miljoner kvadratmeter fastigheter i de nordiska regionerna och förvaltar tillgångar på ytterligare 500 000 kvadratmeter. Skandinavien är ett nyckelområde för Logicor, där efterfrågan på välbelägna, hållbara tillgångar fortsätter att överstiga tillgången. Stockholm South och Malmö är de tredje och fjärde utvecklingsfastigheterna som förvärvats sedan 2023, efter fastigheter i Göteborg och Rosersberg. För mer information: www.logicor.eu

Kilenkrysset är en privatägd fastighetskoncern med affärsidé att bygga, äga och förvalta fastigheter. Goda relationer är vårt signum med fokus på långsiktighet, nöjda kunder och motiverade medarbetare. Vårt fastighetsbestånd består av ca 395.000 m2 uthyrningsbar yta, huvudsakligen lager- logistik- och kontorsfastigheter, i 13 kommuner. Tillsammans bidrar vi till samhällsutvecklingen genom att planera för nya stadsdelar samt nya logistik- och industriområden på de ca 30 miljoner m2 mark som finns i vårt fastighetsbestånd. Kilenkrysset omsätter ca 600 Mkr i byggverksamheten och 300 Mkr i förvaltningsdelen. För mer information: www.kilenkrysset.se