Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

2 januari, 2023

Kilenkrysset köper byggrätter inom fastigheten Örebro Almby 12:43 i Ormesta, Örebro kommun

Kilenkrysset köper byggrätter inom fastigheten Örebro Almby 12:43 i Ormesta, Örebro kommun

Kilenkrysset har via det gemensamt ägda bolaget K-Fast Kilen AB förvärvat byggrätter för upp till 300 hyresrätter i Ormesta, Örebro kommun. Byggrätterna omfattar del av fastigheten Örebro Almby 12:43 och förvärvas från ett dotterbolag till Lantmännen Fastigheter AB. Lagakraftvunnen detaljplan finns för området och byggstart beräknas ske etappvis från och med 2023.

Kilenkrysset köper byggrätter inom fastigheten Örebro Almby 12:43 i Ormesta, Örebro kommun 1

På den förvärvade fastigheten avser K-Fast Kilen uppföra upp till 300 hyresrätter i K-Fastigheters egenutvecklade koncepthus Lamellhus och Punkthus. Beräknat årligt hyresvärde efter full utbyggnad uppgår till 41 mkr. Tillträde samt byggstart kommer att ske etappvis med start under 2023. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 111 mkr.

-Det känns glädjande att denna etablering sker i Örebro, en vacker kommun med många möjligheter. Marken som köpet avser har en utmärkt placering med alla förutsättningar för att skapa en tilltalande boendeform. Affären kommer även att bygga vidare i en positiv riktning på vårt goda samarbete med K-fastigheter, säger Jan Persson vd och ägare Kilenkrysset.

-Genom förvärvet etablerar vi oss för första gången i Örebro som är en marknad där vi ser stor potential. Från K-Fastigheters sida ser vi fram emot att få vara med och utveckla Örebro som stad genom tillförandet av nya attraktiva hyresrätter. Jag är mycket glad över att vi på detta sätt fortsätter vårt goda samarbete med Kilenkrysset, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter.

K-Fast Kilen AB, ägs till 51 procent av K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) och till 49 procent av Kilenkrysset.  

För ytterligare information vänligen kontakta

Jan Persson, vd och ägare, Kilenkrysset
E-post: jan.persson@kilenkrysset.se
Telefon: 070- 766 54 04

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com