Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

9 mars, 2021

Kilenkrysset medverkar i etableringen av SEEL Forskningscenter i Nykvarn, Stockholm Syd Mörby

Kilenkrysset medverkar i etableringen av SEEL Forskningscenter i Nykvarn, Stockholm Syd Mörby

Tillsammans med Nykvarns kommun och det gemensamma bolaget Kvarnkrysset AB medverkar Kilenkrysset som fastighetsutvecklare av SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory AB) forskningscenter i Nykvarn, en utav Sveriges testbäddar för elektromobilitet.

Kilenkrysset medverkar i etableringen av SEEL Forskningscenter i Nykvarn, Stockholm Syd Mörby 1
Anläggningens placering på fastigheten Mörby 5:54, Mörby Industriområde, Nykvarn.

Forskningscentret kommer att byggas på fastigheten Mörby 5:54 och byggnaden blir ca 3 700 kvm fördelat på två våningsplan med kontor, testceller, manöverrum, preppytor, verkstad samt supporterande teknikytor. Inom Stockholm Syd Mörby, även kallat Mörby Industriområde har Nykvarns kommun avsatt ca 250 HA av områdets 600 HA för etablering av fordonsindustri. Syftet med denna områdessatsning är att stärka fordonsindustrin i hela regionen och att området ska bli en test arena där forskning och utveckling möts i ett positivt samspel. Etableringen av SEEL forskningscenter utgör en första och viktig etapp för framtidsvisionen att utveckla ett miljömotorcentrum i Nykvarn. Byggnaden beräknas vara färdig och i drift under våren 2023. Det tecknade projekteringsavtalet kommer att resultera i ett hyreskontrakt på 15år.

 – Det här är stort. Det är en viktig satsning på fordonsindustrin i hela Östra Mellansverige så att den kan fortsätta att växa och utvecklas, säger Bob Wållberg (NP), kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn.

Bakom framtagningen av forskningscentret SEEL står det statliga forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) som 2017 tillsammans med Chalmers tekniska högskola fick i uppdrag av regeringen att skapa ett testcentrum där man skall bedriva forskning runt framtidens fordonstransport, med särskild tonvikt på innovativt samarbete och hållbar utveckling. Chalmers och RISE har valt att tillsammans ta ett aktivt ägaransvar för testbädden för att på effektivast möjliga sätt kunna stödja svensk och europeisk fordonsindustri i den snabba omställningen mot elektromobilitet. Allt i samverkan med industriparterna Cevt, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen.

Tillsammans genomför staten och fordonsindustrin en investering på 1,3 miljard kronor, varav 200 miljoner kommer att läggas på anläggningen i Nykvarn. Anläggningen kommer att drivas och finansieras av akademi, institut och industri tillsammans och blir därmed en plats för gränsöverskridande samarbeten med projekt inom alla relevanta områden. Fastighetsägare av anläggningen i Nykvarn blir Kvarnkrysset AB.

– Vi är mycket stolta över att få vara med i denna typ av miljö- och tekniksatsning. Just detta markområde är mycket passande för denna form av verksamhet då det ger en geografisknärhet till både branschkollegor och utbildningsaktörer inom fordonsindustrin. Att kunna bidra till en stark och positiv utveckling både för miljön och kommande generationer känns såklart extra meningsfullt, säger Jan Persson vd och ägare Kilenkrysset AB.

Anläggningen i Nykvarn kommer att bli SEELs etablering i Stockholms- och Mälardalsregionen och arbetet kommer primärt att inriktas mot forskning och provning inom batteriteknik, och dynamisk provning av komponenter för tyngre fordon och farkoster.

Kilenkrysset medverkar i etableringen av SEEL Forskningscenter i Nykvarn, Stockholm Syd Mörby 2
Illustration av anläggningen som skall byggas i Nykvarn.

Sammanlagt är det tre anläggningar som kommer att etableras. Huvudanläggningen med en planerad yta på 13 000kvm kommer att byggas i Göteborg. Där kommer man att kunna möta behov hos utvecklare av tunga och lätta fordon, lastbilar och bussar, anläggningsmaskiner, flyg och fartyg. Man kommer att kunna utföra tester på alla typer av batterisystem, inklusive komponenter från underleverantörer, alla sorters testning inom elektromobilitet. Den tredje anläggningen med en yta på 3 700 kvm etableras i Borås och där ska säkerhetstester vara i fokus, bland annat kopplat till laddning, kortslutning, vibrationer, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker.

Alla testbäddar kommer att fungera som en öppen plattform där också forskare, andra stora industriföretag, små och medelstora företag samt yrkesverksamma och studenter är välkomna att utveckla sina kunskaper. En nyckelresurs – öppen för samarbete med aktörer i hela Europa – för att göra Sverige världsledande inom elektromobilitet.

Samtliga anläggningar har en genomtänkt geografisk placering med närhet till både högskolor och viktiga aktörer inom fordonsindustrin. Att man etablerar forskningsplatserna inom Sverige bidrar till uppbyggnad av viktig kompetens samt att investeringar behålles inom landet. Eldrift kommer att spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt transportsystem och med flera stora aktörer på fordonsmarknaden och god tillgång till grön energi kommer Sverige att ha goda förutsättningar att globalt kunna ta en ledande roll i utvecklingen av hållbara transportlösningar.  

Se även pressmeddelande publicerat av RISE 2021-03-08 https://www.ri.se/sv/press/sveriges-testbadd-for-elektromobilitet-etableras-i-goteborg-nykvarn-och-boras

För mer information, vänligen kontakta

Jan Persson, vd och ägare Kilenkrysset AB
E-post: jan.persson@kilenkrysset.se
Telefon: 070- 766 54 04

Bob Wållberg (NP), kommunstyrelsens ordförande
E-post: bob.wallberg@nykvarn.se
Telefon: 08-555 010 06

David Schubert, Näringslivschef
E-post: david.schubert@nykvarn.se
Telefon: 08-555 010 27

Kvarnkrysset AB bildades under 2020 och ägs gemensamt av fastighetsbolaget Kilenkrysset AB (80%) och Nykvarns Kommunkoncern (20%). Bolaget är ett fastighetsägandebolag med syfte att uppföra och hyra ut en anpassad byggnad till SEEL Forskningscenter placerad i Nykvarns kommun. Byggnaden innefattar ett mycket avancerat och omfattande forskningslaboratorium och kommer att drivas av det statliga forskningsinstitutet RISE och Chalmers i ett gemensamt bolag.

Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL, är en testbädd för forskning och utveckling inom elektromobilitet, ägd och driven av Chalmers och RISE i ett gemensamt bolag. Syftet att stärka effektiv kunskapsutveckling och förutsättningarna för samarbete inom elektrifierade transporter, i Sverige och Europa. Aktörer inom fordonsindustrin, flygindustrin och maritima sektorn samt övriga företag som utvecklar teknik inom relevanta områden får en gemensam plattform att mötas på, och kan tillsammans dra nytta av den kunskapsutveckling och det teknikskifte som nu sker. Forskare vid högskolor, universitet och forskningsinstitut får samtidigt tillgång till en avancerad forskningsinfrastruktur inom elektromobilitet. Testbädden kommer att vara i drift 2023.

Testbädden är del av en europeisk satsning på värdekedja för batterier

Det statliga stödet från Energimyndigheten på 575 miljoner kronor till elektromobilitetslabbet SEEL sker inom ramen för ett IPCEI, det vill säga ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse, för att bygga upp en europeisk värdekedja för batterier. I det tioåriga projektet ingår 17 deltagare från sju medlemsstater. Det omfattar stora europeiska satsningar inom råvaror och avancerade material för batterier, battericeller och moduler, hela batterisystem samt användning, återvinning och förädling av återvunna material. Satsningen sker inom ramen för European Battery Alliance.