Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

17 december, 2021

Kilenkrysset och Nykvarns Kommun inviger den gemensamma exploateringen på Mörby 5, Nykvarns kommun

Kilenkrysset och Nykvarns Kommun inviger den gemensamma exploateringen på Mörby 5, Nykvarns kommun

Under november månad 2021 genomfördes det första spadtaget för den kommande exploateringen på Mörby 5, Nykvarns kommun. Området är en del utav kommunens framtida exploateringsområde som långsiktigt förväntas generera både i ett betydande antal arbetstillfällen och en positiv effekt för kommunens framtida utveckling. Ambitionen är att lyckas få kunskapsintensiva företag inom samma spektra, fordonsutveckling/ transport/logistik- /teknikbolag samt utbildnings- och forskningscenter att vilja etablera sig på området.

Kilenkrysset och Nykvarns Kommun inviger den gemensamma exploateringen på Mörby 5, Nykvarns kommun 1
Jan Persson Kilenkrysset, Gunilla Lindstedt Nykvarns kommun och Jörgen Larsson distriktschef Skanska, tar det första spadtaget.

– Efterfrågan på mark i området är hög, vilket visar på den enorma potential som området har. Vi hoppas locka kunskapsintensiva företag att etablera sig här och skapa en samverkan mellan näringsliv och forskning för att främja tillväxt och innovation, säger David Schubert, näringslivschef i Nykvarns kommun.

Markområdet Mörby 5, består utav ca 70 hektar detaljplanerad mark för verksamhets ändamål och ingår i området Stockholm Syd Mörby. Hela projektet med Stockholm Syd Mörby blir ett utav Nykvarns kommuns största projekt genom tiderna. Kilenkrysset väljer att jämföra projektet med ett utav deras redan etablerade logistikområden Stockholm Nord, Rosersberg Sigtuna Kommun.

Kilenkrysset och Nykvarns Kommun inviger den gemensamma exploateringen på Mörby 5, Nykvarns kommun 2
Märtha Dahlberg, kommunstyrelsens andre vice ordförande Nykvarns kommun,
Gunilla Lindstedt, kommunstyrelsen ordförande Nykvarns kommun och Jan Persson Kilenkrysset.

– När vi fick förfrågan från Nykvarns kommun var det utan någon som helst tvekan vi valde att tacka ja. Kommunen behövde större markområden och samtidigt en trygg aktör som var villig att delta i projektet långsiktigt och med ett starkt driv framåt. Svaret vi gav dom var klart och tydligt.
Klart vi ska hjälpa till!
säger Jan Persson, vd och ägare Kilenkrysset AB.

Området Stockholm Syd Mörby har en strategisk placering i nära anslutning till vägar, hamnar och flyg allt inkluderande en god arbetskraft i den befolkningstäta Stockholms- och Mälardalsregionen.  Upphandlad entreprenör för infrastrukturen gällande Mörby 5 är Skanska.

Kilenkrysset och Nykvarns Kommun inviger den gemensamma exploateringen på Mörby 5, Nykvarns kommun 3
David Schuberts, näringslivschef Nykvarns kommun, Jan Persson Kilenkrysset och Maria Jonsson Stendörren.

– Med det nya verksamhetsområdet ökar vi långsiktigt kommunens konkurrens- och attraktionskraft och skapar många nya arbetstillfällen. Det bidrar till en hållbar utveckling i Nykvarn, men även i regionen i stort, säger kommunstyrelsens ordförande Gunilla Lindstedt (NP).

Etableringen för området Stockholm Syd Mörby kommer att ske i olika etapper. Flera parallella planarbeten pågår för att utvecklingen av området ska kunna ske. Området omfattar fyra olika detaljplaner, Mörby 5, Mörby 6, Ånsta och Mörby 7. Det nya området förväntas stå helt klart runt 2025. Se mer information på kommunens webbplats nykvarn.se

För mer information, vänligen kontakta

Jan Persson, vd och ägare Kilenkrysset AB
E-post: jan.persson@kilenkrysset.se
Telefon: 070- 766 54 04

Gunilla Lindstedt, kommunstyrelsens ordförande Nykvarns Kommun
E-post: gunilla.lindstedt@nykvarn.se
Telefon: 073-856 20 06