Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

3 februari, 2021

Kilenkrysset säljer Rikskombiterminalen i Rosersberg till Train Alliance

Kilenkrysset säljer Rikskombiterminalen i Rosersberg till Train Alliance

Kilenkrysset har tecknat försäljningsavtal om att via bolagsaffär avyttra Rikskombiterminalen i Rosersberg till Train Alliance Sweden AB (”Train Alliance”). Tillträde beräknas ske den 1 mars 2021.

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 302 MSEK och betalningen består dels av en kontant del, och dels av nyemitterade B-aktier i Train Alliance. Kilenkrysset är sedan tidigare en av de större ägarna av Train Alliance och blir i och med denna affär Train Alliance största ägare sett till kapitalandel. Kilenkrysset och Train Alliance samäger sedan tidigare ett intressebolag.

Kilenkrysset säljer Rikskombiterminalen i Rosersberg till Train Alliance 1
Foto från vänster: Jan Persson Kilenkrysset, Otto Persson Train Alliance och Owe Eklund Kilenkrysset.

Rikskombiterminalen i Rosersberg är en av få rikskombiterminaler i Sverige och en av Sveriges största fullserviceterminaler. Rikskombiterminalen är en riksangelägenhet för svensk logistik belägen i anslutning till Trafikverkets infrastruktur. Fastigheten innefattar en tomtyta på ca 140 000 kvm, en kontorsfastighet på ca 420 kvm och etableringar i form av fyra parallellgående järnvägsspår på en sträcka av 750 meter.

-Jag är mycket stolt över denna affär och Train Alliance är definitivt den rätta köparen. Vi känner till varandra väl sedan tidigare och jag ser positivt på deras strategi att etablera området i Sigtuna som ”Järnvägscentrum Stockholm Nord”. Med Stockholm Nord som start- eller slutpunkt finns alla förutsättningar för globala transporter. Transporter som ur ett miljöperspektiv bidrar till en reducerad klimatpåverkan jämfört med andra alternativ, vilket vi på Kilenkrysset värderar högt, säger Jan Persson, vd och ägare på Kilenkrysset.

Kilenkrysset säljer Rikskombiterminalen i Rosersberg till Train Alliance 2
Rikskombiterminalen i Rosersberg.

Försäljningen innefattar även outnyttjade expansionsytor som angränsar till Train Alliances redan befintliga markinnehav där man redan i dagsläget har egna järnvägsanslutningar ut på Ostkustbanan. Marken kommer således att utgöra den sista pusselbiten i ett därefter komplett markinnehav i ett strategiskt viktigt område för svensk järnvägsinfrastruktur. Genom förvärvet stärker Train Alliance sin position som anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter och stödjer Bolagets expansion i området Sigtuna samt den strategiska planen att etablera området som ”Järnvägscentrum Stockholm Nord”. Train Alliance bedömer att man relativt omgående kommer att kunna öka beläggningen väsentligt på Rikskombiterminalen.

-Train Alliance är mycket stolta över att få förvärva denna kompletta och fantastiska anläggning som passar mycket bra in i vårt strategiska arbete med att skapa excellenta lägen till järnvägsmarknaden och dess expansion.
Vi är också mycket glada och stolta över att Kilenkrysset blir storägare i Train Alliance vilket ytterligare bevisar vårt goda samarbete, säger Otto Persson Styrelseordförande Train Alliance.

För mer information vänligen kontakta:

Jan Persson, vd och ägare Kilenkrysset AB
E-post: jan.persson@kilenkrysset.se
Telefon: 070- 766 54 04

Otto Persson, styrelseordförande Train Alliance Sweden AB
E-post: otto.persson@trainalliance.se
Telefon: 040- 40 00 59

Om Kilenkrysset


Kilenkrysset är en privatägd fastighetskoncern med affärsidé att bygga, äga och förvalta fastigheter. Goda relationer är vårt signum med fokus på långsiktighet, nöjda kunder och motiverade medarbetare. Vårt fastighetsbestånd består av ca 395.000 m2 uthyrningsbar yta, huvudsakligen lager- logistik- och kontorsfastigheter, i 13 kommuner. Tillsammans bidrar vi till samhällsutvecklingen genom att planera för nya stadsdelar samt nya logistik- och industriområden på de ca 23 miljoner m2 mark
som finns i vårt fastighetsbestånd. Kilenkrysset omsätter ca 600 Mkr i byggverksamheten och 300 Mkr i förvaltningsdelen.
För mer information: www.kilenkrysset.se

Om Train Alliance

Train Alliance har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Inom ägarskaran finns bland annat tyska järnvägskoncernen Wiebe, en av Europas ledande koncerner inom järnvägsrelaterad bygg- och ingenjörsteknik. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, ca@avanza.se.