Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

3 juli, 2023

Logicenters förvärvar logistikfastigheter för drygt 2 miljarder kronor från Bockasjö, Kilenkrysset och Kilenkrysset Sweden

Logicenters förvärvar logistikfastigheter för drygt 2 miljarder kronor från Bockasjö, Kilenkrysset och Kilenkrysset Sweden

Bockasjö, Kilenkrysset och Kilenkrysset Sweden säljer fem fastigheter med en total uthyrningsbar yta om ca 120 000 kvadratmeter och mark om 16 000 kvadratmeter till ett underliggande fastighetsvärde om drygt 2 miljarder kronor till Logicenters. Fyra av fastigheterna som ingår i förvärvet är belägna i Rosersberg med Åhléns, Kicks och Sellpy som hyresgäster. Markområdet om 16 000 kvadratmeter utgörs av expansionsmark granne med Åhlénsfastigheten som medger byggnation av ca 12 000 kvadratmeter ny logistikyta. Den femte fastigheten utgörs av en vakant fastighet om 20 400 kvadratmeter uthyrningsbar yta under uppförande i Eskilstuna Logistikpark.

Logicenters förvärvar logistikfastigheter för drygt 2 miljarder kronor från Bockasjö, Kilenkrysset och Kilenkrysset Sweden 1

Fastigheten som Åhléns förhyr innehåller 37 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta och färdigställdes i december 2021. Till Åhlénsfastigheten ingår en angränsade tomt om 16 000 kvadratmeter som möjliggör en tänkbar byggnation om ca 12 000 kvadratmeter ny logistikyta.

I samma område uppförs två fastigheter som är uthyrda till Kicks och Sellpy. Fastigheterna är inflyttningsklara den 1 september i år och har en uthyrningsbar yta om 41 481 kvadratmeter respektive 20 400 kvadratmeter.

I Eskilstuna Logistikpark uppför Bockasjö en vakant logistikfastighet om 20 400 kvadratmeter uthyrningsbar yta som kommer att vara färdigställd vid årsskiftet.

Logicenters förvärvar logistikfastigheter för drygt 2 miljarder kronor från Bockasjö, Kilenkrysset och Kilenkrysset Sweden 2

Åhlénsfastigheten och tomtmarken tillträds omgående. Kicks och Sellpy fastigheterna tillträds den 1 oktober i år och fastigheten i Eskilstuna tillträds till våren 2024.

Logicenters förvärvar logistikfastigheter för drygt 2 miljarder kronor från Bockasjö, Kilenkrysset och Kilenkrysset Sweden 3

Fastigheterna i Rosersberg har närhet till E4, Arlanda flygplats och Stockholm vilket utgör stora förutsättningar för bolag som vill etablera sin logistikverksamhet i området. Dessutom är majoriteten av fastigheterna miljöcertifierade enligt Breeam och genererar grön el med hjälp av solceller.

Logicenters förvärvar logistikfastigheter för drygt 2 miljarder kronor från Bockasjö, Kilenkrysset och Kilenkrysset Sweden 4

-Vi är oerhört stolta och glada över våra förvärv i Rosersberg och Eskilstuna. Samarbetet med Bockasjö, Kilenkrysset och Kilenkrysset Sweden har varit utmärkt. De är tre aktörer som utvecklar fastigheter som går i linje med vår verksamhet vilket vi ser som väldigt positivt. För Logicenters räkenskap är det här en av de större affärerna i Sverige och vi ser fram emot att befästa vår närvaro ytterligare i dessa attraktiva områden. Det ska bli spännande att samarbeta med befintliga verksamheter och att välkomna nya hyresgäster som vill bedriva effektiva logistikverksamheter, säger Matthias Kettelhoit, CEO på Logicenters.

-Affären vi nu gör tillsammans med Logicenters, Bockasjö och Kilenkrysset Sweden är ett starkt bevis på att goda relationer, fina samarbeten och professionellt skapande i form av byggnation och exploatering leder till positiva förutsättningar för såväl fastighetsägare som hyresgäst. Jag har en stark tillförlit till att Logicenters kommer att förvalta dessa fastigheter mycket väl, som de även gjort med våra tidigare affärer. Jag har en mycket positiv syn på framtiden, säger Jan Persson VD och ägare för Kilenkrysset.

-Den här affären är ett styrkebesked i en svår marknad. Logicenters har kapacitet och muskler att kunna genomföra en större affär vid en tidpunkt då många är avvaktande – det är starkt. Fastigheterna vi säljer är toppmoderna och anpassade efter en hög miljöstandard med solceller installerade på samtliga fyra fastigheter och belägna på strategiska logistikorter – Rosersberg och Eskilstuna. Logicenters är en ledande professionell ägare av logistikfastigheter med ett betydande bestånd, vilket borgar för en bra förvaltning av fastigheterna, säger Joakim Hedin VD på Bockasjö AB.

-Det känns väldigt positivt att det är Logicenters som blir ny ägare till den fastighet som vi gemensamt byggt upp tillsammans med Bockasjö. Fastigheten där Sellpy medföljer som hyresgäst har alla kriterier för en modern och klimatsmart byggnad, säger Annika Persson, VD och ägare Kilenkrysset Sweden.

För ytterligare information kontakta:

Matthias Kettelhoit, CEO, Logicenters
E-mail: make@logicenters.com
Telefon: +46 70 583 44 06

Jan Persson, VD och ägare Kilenkrysset
E-mail: Jan.persson@kilenkrysset.se
Telefon: +46 70 766 54 04

Annika Persson, VD och ägare Kilenkrysset Sweden
E-mail: Annika.persson@kilenkrysset.se
Telefon: +46 70 766 53 99

Joakim Hedin, VD Bockasjö
E-mail: joakim@bsgr.se
Telefon: +46 70 521 53 00

Logicenters är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar med närvaro i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen och över 2 miljoner kvadratmeter logistikutrymme. Logicenters utvecklar, bygger om och äger moderna logistikanläggningar på de viktigaste platserna i regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och alla fastigheter uppfyller de höga krav på kvalitet, effektivitet och flexibilitet som krävs av logistikverksamhet i världsklass. Logicenters bildades av NREP 2015. För mer information: www.logicenters.com

Med säte i Borås verkar Bockasjökoncernen inom förvaltning och fastighetsutveckling, inom logistikområdet på strategiska logistikorter i Sverige. För mer information: www.bockasjo.se

Kilenkrysset är en privatägd fastighetskoncern med affärsidé att bygga, äga och förvalta fastigheter. Goda relationer är vårt signum med fokus på långsiktighet, nöjda kunder och motiverade medarbetare. Vårt fastighetsbestånd består av ca 395.000 kvm uthyrningsbar yta, huvudsakligen lager- logistik- och kontorsfastigheter, i 13 kommuner. Tillsammans bidrar vi till samhällsutvecklingen genom att planera för nya stadsdelar samt nya logistik- och industriområden på de ca 30 miljoner kvm mark som finns i vårt fastighetsbestånd. Kilenkrysset omsätter ca 600 Mkr i byggverksamheten och 300 Mkr i förvaltningsdelen. För mer information: www.kilenkrysset.se

Kilenkrysset Sweden är en av de numera tre Kilenkryssetkoncernerna. Kilenkrysset och Kilenkrysset Sweden har ett nära samarbete med varandra och delar visionen om att finnas där framtidens Sverige växer. Vi bygger, äger och förvaltar fastigheter på mark vi själva äger och vi jobbar med både nationella och internationella kunder. Kilenkrysset Sweden har focus på Stockholm- Uppsala- och Västmanlands län. För mer information: www.kilenkryssetsweden.se